PRF Konferens 2020 banner
PRF Konferens 2020 logotyp


Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor

hälsar välkommen till Årskonferens 2020!


Den 2-3 april 2020 i Stockholm

Näringslivets hus

Temat för årets konferens är:
Hållbar psykisk hälsa

Årskonferensen 2020 är en tvådagarskonferens som berör sjuksköterskor i psykiatrisk vård
och andra som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med psykisk ohälsa.  

Årets konferens syftar till att erbjuda sjuksköterskor verksamma i psykiatrisk vård och närliggande områden tillgång till nya forskningsresultat och möjlighet att byta erfarenheter för hållbar psykisk hälsa. Brukarperspektivet är återkommande en viktig del av våra konferenser då vi tillsammans har en unik möjlighet att definiera vilka områden som behöver utvecklas med hjälp av såväl forsknings- och utvecklingsarbeten som samverkan i och omkring den psykiatriska vården. Konferensen är ett exklusivt tillfälle för såväl forskande som kliniskt verksamma psykiatrisjuksköterskor från hela Sverige att tillsammans öka kunskapen om psykiatrisk omvårdnad.

Välkomna till en spännande konferens i Stockholm den 2–3 april 2020.

Håll koll på hemsidan för uppdatering av program för konferensen.

Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor, PRF
psykriks.se