PRF Konferens 2020 banner
PRF Konferens 2020 logotyp

 

PROGRAM OCH KONFERENSMIDDAG

   

Preliminärt program

 

 

KEYNOTES

     
 

Charlotte Elstad Arenkvist

Minskat antal tvångsinläggningar i hemsjukvården med hjälp av personcentrerad vård

Charlotte är specialistsjuksköterska med inriktning mot äldre och arbetar i Eksjö kommuns hemsjukvård där hon både möter patienter i ordinärt och särskilt boende. Vid en journalgranskning noterade Charlotte att hemsjukvårdens södra område, med cirka 170 inskrivna patienter, haft sex tvångsinläggningar på ett halvår. Var samtliga av dessa nödvändiga? Kunde hemsjukvården arbeta på ett annat sätt och på så vis minska antalet inläggningar som skedde med tvång? Charlotte påbörjade, tillsammans med en kollega, ett förbättringsarbete med grund i den personcentrerade vården och resultatet av detta arbete delar hon nu med sig av under denna föreläsning.

     
 

Johan Cullberg, Maria Skott & Pontus Strålin

Att insjukna i psykos – förlopp, behandling, återhämtning

Johan Cullberg, professor i psykiatri, Maria Skott, med.dr, sjuksköterska och utvecklingsansvarig på Psykiatri Nordväst i Stockholm och Pontus Strålin överläkare vid Psykosprogrammet, Psykiatri Sydväst, Stockholm berättar tillsammans om sin nya bok ”Att insjukna i psykos- förlopp, behandling och återhämtning” som utkommer i mars via Natur &Kultur.  

     
lenawiklundgustin-webb-6aip.jpg  

Lena Wiklund Gustin

Psykiatrisjuksköterskan och samtalet - en väg mot hållbar psykisk hälsa.

Presentationen tar upp sjuksköterskans samtal som en del av ett självständigt yrkesutövande. Lena kommer att närma sig dessa samtal både i relation till patienters omvårdnadsbehov och psykiska hälsa, men också beakta samtalet som en interpersonell process som också har betydelse för sjuksköterskors hälsa.

     
 

Oona Lassenius

Återhämtningens rörelse och rörelse som återhämtning - den fysiska aktivitetens underskattade potential.

Tack vare en ökande medvetenhet om den fysiska aktivitetens positiva hälsoeffekter satsas det i psykiatrisk vård alltmer på hälsofrämjande interventioner där fysisk aktivitet ofta utgör en viktig del. Det här är av stor betydelse då vi vet att psykisk ohälsa många gånger innebär både inaktivitet och en försämrad kroppslig hälsa. Men att stödja en person som är tyngd av psykiskt lidande till att vara mera fysiskt aktiv är inte lätt. Syftet med denna presentation är att försöka vidga förståelsen för den fysiska aktivitetens möjligheter och på vilka sätt kroppslig rörelse kan främja personens återhämtning i strävan mot ett mera hållbart liv. 

     
tilia-webb-qytu.jpg  

Tilia

När samhället sviker söker unga det destruktiva

Under föreläsningen får du ta del av föreningen Tilias arbete. De har i över sju år mött unga med psykisk ohälsa varje dag året runt. Tilia beskriver med komplexitet bilden av ungas psykisk (o)hälsa med en tillhörande beskrivande personlig historia. Vad säger unga själva om sin egna hälsa och hur kan vi vara med och stärka ungas hälsa? Under föreläsningen får du som vuxen verktyg i att stärka ungas psykiska hälsa på individ- och strukturellnivå. 

Begreppsförklaring. Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom

En inblick i ungas vardag- utifrån en oro, ångest och stress relaterad psykisk ohälsa. Detta utifrån de tusentals unga Tilia möter i det stödjande arbetet

Bemötande. Hur en som vuxen kan möta unga med psykisk (o)hälsa, utifrån deras villkor

En personlig berättelse av en ung person. Om den egna upplevelsen av psykisk ohälsa kopplat till oro, ångest, stress

     
 

Åsa Plesner, Tankesmedjan Balans

Hur effektiv kan du bli?

Stress, sömnsvårigheter och uppgivenhet är normaltillstånd för många som arbetar inom vård, skola och omsorg - kvinnodominerade yrken som styrs demokratiskt. Hur har det kunnat bli så fel, och vad behöver hända för att den offentliga sektorn ska bli en bra arbetsplats igen? Tankesmedjan Balans bedriver en flerårig granskning av välfärdens ekonomi och arbetsmiljö. Deras omtalade bok De effektiva sammanfattar hur ekonomistyrning enligt new public management skapar ohälsa för den offentliga sektorns medarbetare.

 

 

PROGRAM

Dag 1 torsdag den 2 april 2020

Lokal  
08:15 - 09:00 Registrering
09:00 - 09:15 Inledning och välkommen
09:15 - 10:00 Keynote:

Lena Wiklund Gustin, professor, Uit/Norges Artiske universitet och lektor, Mälardalens högskola

Psykiatrisjuksköterskan och samtalet, en väg mot hållbar psykisk hälsa.

10:00 - 10:30 Paus med kaffe
Lokal    
  Moderator: Moderator:
10:30 – 10:50    
10:55 – 11:15    
11:20 – 11:40    
11:40 – 13:00  Lunch
Lokal    
13:00 – 13:20    
13:25 – 13:45    
14:00 – 14:45

Johan Cullberg, professor i psykiatri, Maria Skott specialistsjuksköterska, Stockholm Nordväst och Pontus Strålin, psykiatriker, Stockholm Sydväst

Att insjukna i psykos- förlopp, behandling och återhämtning

15:00 – 15:30 Paus med kaffe
Lokal  
15:30 – 16:15 Keynote:

Oona Lassenius, universitetslektor, Mälardalens högskola

Återhämtningens rörelse och rörelse som återhämtning- den fysiska aktivitetens underskattade potential.

16:30 - Årsmöte
19:30 - Konferensmiddag med underhållning

 

Dag 2 fredag den 3 april 2020

Lokal  
09:00 -  09:15 Inledning och välkommen
09:15 – 10:00 Keynote:
Åsa Plesner, debattör, Tankesmedjan Balans

Hur effektiv kan du bli?

10:00 – 10:30 Paus med Kaffe
Lokal    
10:30 – 11:10

Panelsamtal om specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård:

Ragnhild Karlsson, Vårdförbundet, Henrika Jormfeldt, PRF och Sebastian Gabrielsson

11:15 – 12:00

Keynote:
Charlotte Elstad Arenkvist, specialistsjuksköterska, Eksjö kommun

Färre tvångsinläggningar med hjälp av personcentrerad vård.

12.05 – 13:15  Lunch
Lokal  
13:15 – 14:00 Keynote:

Föreningen Tilia

När samhället sviker söker unga det destruktiva.

14:00 – 14.15 Avslutning
14:15 Take away fika

 

KONFERENSMIDDAG

Konferensmiddagen kommer avnjutas i Bankettsalen på Clarion Hotel Sign.

Clarion Hotel Sign ligger på Östra Järnvägsgatan 35, bara ett stenkast från Central Hotel och centralstationen. 

Skandinavisk design och arkitektur

Signerat arkitekten Gert Wingårdh är Clarion Hotel Sign hotellet med den Skandinaviska designen där du bjuds på spännande intryck i form av konst, design och arkitektur. Hotellet är klätt i granit och glas som tillsammans skapar en reflektion av stadens pulserande kärna och den gröna parken utanför.